با ما تماس بگیرید

09901692414


قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مدت دوره
82 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه
مدرس دوره
حسین محمدی
120,000 تومان
120,000 تومان

توضیحات دوره

این قانون جدید التصویب است که در راستای قانون اجرای احکام مدنی و برای اجرای محکومیت های مالی در نظر گرفته شده است.

در تدریس این دوره ضمن توجه به قوانین عام به آرای وحدت رویه و مباحث مبنایی و اصول فقه توجه ویژه شده است. از طرفی با توجه به طولانی بودن مواد ضمن تقسیم مواد به بخش های کوتاه تر توجه به ارائه نکات مهم در قالب نمودار و جداول به ارائه عبارات مهم و بررسی شکلی مواد نیز پرداخته ایم.

بررسی تطبیقی این قانون با قانون اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی و ارائه مصادیق گوناگون برای فهم مطالب و تسلط بیشتر مورد نظر قرار گرفته است.

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای