با ما تماس بگیرید

09901692414


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مدت دوره
119 دقیقه
تعداد جلسات
4 جلسه
مدرس دوره
حسین محمدی
200,000 تومان
200,000 تومان

توضیحات دوره

این قانون مصوب 1392 و در خصوص عالی ترین مرجع اداری در سازمان قضایی ایران است.
تدریس قانون دیوان عدالت اداری با توجه به انطباق بالای این قانون با آیین دادرسی مدنی باید به صورت تطبیقی و مقایسه انجام بپذیرد و در نتیجه در تمام مواد این قانون ضمن بررسی و ارائه نکات اختصاصی و بررسی تطبیقی نهادهای موجود مانند نحوه رسیدگی، ارائه دادخواست، دستور موقت، اعتراض ثالث، جلب ثالث و ورود ثالث در هر دو قانون به ارائه نکات مهم آزمونی و بررسی شکلی مواد نیز پرداخته ایم. 
نحوه ارائه این نکات مهم علاوه بر اشاره به کلمات کلیدی و مهم بررسی در قالب نموداری و به صورت جمع بندی است.

جلسات دوره

معرفی دوره
1 دقیقه
جلسه 1 - ماده 1 تا 13
30 دقیقه
جلسه 2 - ماده 13 تا 32
27 دقیقه
جلسه 3 - ماده 33 تا 50
32 دقیقه
جلسه 4 - ماده 52 تا 102
30 دقیقه
جلسه 1 - ماده 1 تا 13
30 دقیقه
جلسه 2 - ماده 13 تا 32
27 دقیقه
جلسه 3 - ماده 33 تا 50
32 دقیقه
جلسه 4 - ماده 52 تا 102
30 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای