با ما تماس بگیرید

09901692414


مجموعه تست حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)

مجموعه تست حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
تعداد آزمون‌ها
10 آزمون
تعداد فصل‌ها
10 فصل
مدرس دوره
گروه آموزشی دال
129,000 تومان
129,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون مقدمه و اصول کلی (اصل 1 تا 14)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون مقدمه و اصول کلی (اصل 1 تا 14)
0 دقیقه
آزمون اصل (15 تا 42)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (15 تا 42)
0 دقیقه
آزمون اصل (43 تا 61)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (43 تا 61)
0 دقیقه
آزمون اصل (62 تا 99)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (62 تا 99)
0 دقیقه
آزمون اصل (100 تا 106)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (100 تا 106)
0 دقیقه
آزمون اصل (107 تا 112)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (107 تا 112)
0 دقیقه
آزمون اصل (113 تا 151)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (113 تا 151)
0 دقیقه
آزمون اصل (152 تا 155)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (152 تا 155)
0 دقیقه
آزمون اصل (156 تا 177)
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل (156 تا 177)
0 دقیقه
آزمون جامع حقوق اساسی
40 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای