با ما تماس بگیرید

09901692414


قانون اجرای احکام مدنی

مدت دوره
258 دقیقه
تعداد جلسات
6 جلسه
مدرس دوره
حسین محمدی
260,000 تومان
260,000 تومان

توضیحات دوره

قانون اجرای احکام مدنی، قانونی قدیمی دارای بیش از 170 ماده است. با توجه به حجم این قانون تسلط به مواد در جهت پاسخگویی به سوالات در آزمون های حقوقی اهمیت پیدا می کند. دلیل این امر امکان طراحی سوال از بخش های مختلف این قانون است بعلاوه اینکه این قانون در آزمون ارشد و دکتری از منابع اصلی طرح سوال است.
قانون اجرای احکام مدنی دارای سر فصل های مشخص در خصوص حالت های مختلف اموال و نحوه اجرای احکام مختلف در امور مدنی و گاهی امور کیفری است.
در سال های گذشته در آزمون های حقوقی اعم از وکالت، قضاوت و تحصیلات تکمیلی بیش از 100 سوال از این قانون طرح شده است و در سال های اخیر توجه طراحان سوال در آزمون وکالت اعم از کانون وکلا و مرکز وکلا به این قانون بیش از گذشته می باشد.
در این دوره ضمن ارائه نکات به صورت جمع بندی و تدریس نموداری و بررسی شکلی مواد آزمونی  به ارائه مصادیق کاربردی و مقایسه تطبیقی با قانون آیین دادرسی مدنی برای درک بهتر موارد آزمونی و تسلط بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در این دوره مطالب به صورت جامع، همراه با بررسی نگرش طراحان سوال در سال های اخیر ارائه شده است و تلاش گروه آموزشی دال بر این بوده است که ضمن ارائه مطالب به صورت جامع از اطاله وقت جلوگیری شده و مباحث به صورت کاربردی و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه گردیده است.

جلسات دوره

معرفی دوره
1 دقیقه
جلسه 1 - ماده 1 تا 6
42 دقیقه
جلسه 2 - ماده 7 تا 39
56 دقیقه
جلسه 3 - ماده 42 تا 53
44 دقیقه
جلسه 4 - ماده 54 تا 85
49 دقیقه
جلسه 5 - ماده 87 تا 129
37 دقیقه
جلسه 6 - ماده 130 تا 164
30 دقیقه
جلسه 1 - ماده 1 تا 6
42 دقیقه
جلسه 2 - ماده 7 تا 39
56 دقیقه
جلسه 3 - ماده 42 تا 53
44 دقیقه
جلسه 4 - ماده 54 تا 85
49 دقیقه
جلسه 5 - ماده 87 تا 129
37 دقیقه
جلسه 6 - ماده 130 تا 164
30 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای